/, Frankeringsmaskiner, MyMail, MyMail Service, Servicebloggen/Servicebloggen: Hur du byter bläckpatron på din MyMail frankeringsmaskin

Hur du byter bläckpatron på din MyMail frankeringsmaskin

En aktivitet du med jämna mellanrum måste utföra på din frankeringsmaskin är att byta bläckpatron. I de flesta fall är bläcket i patronen slut och därför krävs det såklart ett byte. Detta är en väldigt
enkel åtgärd när man väl vet hur man ska gå till väga. Men det är såklart hela poängen med den här bloggen, att visa hur man hanterar sin frankeringsmaskin, både de enkla och mer komplicerade MyMail Frankeringsmaskin Bläckpatronsbyteprocedurerna.

Denna instruktion kan du även använda om det är så att du bara vill ta ut bläckpatronen för att rengöra den eller av intresse studera den.

För att lära dig hur du byter bläckpatron på din MyMail frankeringsmaskin, läs nedanstående guide eller titta på filmen längst ner i inlägget!
Divider

Hur du gör:

Steg 1

Logga av frankeringsmaskinen genom att gå ner med de svarta piltangenterna tills du ser att texten ”Log av” är markerad med svart bakgrund.
Tryck på knappen ”E” för att logga av maskinen.

Steg 2

Öppna patronlocket genom att sätta in fingret i den halvmånsformade urskärningen på höger sida av maskinen och lyfta rakt upp.
Patronen kommer då att ställa sig i läge för att att tas ur.

Steg 3

Tryck bak den gula spärren och lyft den lilla svarta skyddsluckan. Ta sedan ur den gamla bläckpatronen genom att dra rakt upp.

Steg 4

Sätt i den nya bläckpatronen och stäng den svarta säkerhetsluckan.
Glöm inte att dra åt spärren igen innan du stänger patronlocket!

Steg 5

Maskinen kommer nu att konfigurera den nya bläckpatronen, när den är klar kommer det att stå ”Ny blackpatron”.

Du får nu möjlighet att ställa in trycket. För att läsa en guide gällande du ställer in trycket, följ denna länk: Servicebloggen: Hur du ställer in trycket på din MyMail frankeringsmaskin.
Divider

Här nedan hittar du en video som visar hur du byter bläckpatron på en MyMail:

By | 2016-10-26T15:47:30+00:00 februari 3rd, 2015|Blogg, Frankeringsmaskiner, MyMail, MyMail Service, Servicebloggen|0 Comments

Leave A Comment