/, Frankeringsmaskiner, Optimail 30, Optimail 30 Service, Servicebloggen/Servicebloggen: Hur du laddar din Optimail 30 frankeringsmaskin med pengar

En av de vanligaste frågorna vi får in på vår support gällande vår frankeringsmaskin Optimail 30 är:
Hur laddar jag ner pengar till maskinen?

Precis som det mesta andra med våra frankeringsmaskiner så är detta en väldigt enkel process, men vi kommer att gå igenom den steg för steg i alla fall.

Steg 1: Uppkoppling

Det första steget är att se till att er frankeringsmaskin är inkopplad på rätt sätt för att kunna koppla upp sig och ladda ner era pengar.
Det finns tre möjligheter att koppla upp sig med en Optimail 30:

 

Se till att maskinen är ansluten till den typ av uppkoppling som just ni använder.

Steg 2: Hitta rätt i menyerna

Det andra steget är att trycka på knappen som finns till vänster på maskinen som har tre mynt avbildade på sig. Vi brukar kalla den för ”myntknappen”.

Myntknappen

Myntknappen

När du har tryckt på denna knapp så kommer du att se maskinens register till vänster i displayen. Registret visar hur mycket pengar som finns kvar i maskinen att frankera för (Restvärde), hur mycket pengar ni har frankerat för sedan maskinen togs i bruk (Förbrukat belopp) och även en kontrollsumma som visar att maskinen räknar rätt.

Till höger i displayen kommer du att se texten ”Teleporto”, du ska nu trycka på knappen till höger om denna text (knappen längst upp till höger på frankeringsmaskinen).

Om det skulle vara så att du inte ser någon text så beror det troligen på att du inte har stoppat in Masterkortet i maskinen eller att detta inte är helt intryckt. Testa att ta ut det och stoppa in det igen.

Steg 3: Välja laddningsbelopp och ladda ned pengarna

När du tryckt på ”Teleporto” så kommer du att se det förvalda laddningsbeloppet till vänster i displayen, detta är alltid det senaste belopp som maskinen laddades med.

På höger sida i displayen kommer du att se följande knappval:

  • Ladda
  • Ändra
  • Avbryt
  • Rapport

 

För att ladda maskinen trycker du på knappen direkt till höger om texten ”Ladda”. Du kommer då att få en säkerhetsfråga om beloppet som du har valt, bekräfta detta med att trycka på knappen till höger om ”Ladda” igen, eller avbryt processen.

För att ändra beloppet som står till vänster i displayen så trycker du helt enkelt på knappen berdvid texten ”Ändra” och skriver sedan in det belopp du vill ladda ner med hjälp av siffertangenterna. Du trycker sedan på ”Ladda” och bekräftar säkerhetsfrågan med ”Ladda” igen.

Vill du avbryta processen trycker du på knappen ”Avbryt” och om du trycker på knappen ”Rapport” ser du information om den senaste nerladdningen av pengar som utfördes på maskinen.

Steg 4: Skriva ut kvitto

När processen är färdig kan du välja att skriva ut ett kvitto eller gå vidare direkt till hemskärmen. Om du väljer att skriva ut ett kvitto så gör du detta val och stoppa in ett kuvert, ett dubbelvikt A4, precis som när du frankerar.

Steg 5: High-Five!

Du har nu lyckats att ladda din Optimail 30 frankeringsmaskin med pengar. Yippie!

Leta genast upp en kollega och ge denne en High-Five! Är du osäker på utförandet så följ instruktionerna nedan:

High-Five

High-Five

 

Leave A Comment