/, Frankeringsmaskiner, Optimail 30, Optimail 30 Service, Servicebloggen/Servicebloggen: Hur du skriver ut en registerrapport på din Optimail 30 frankeringsmaskin

Hur du skriver ut en registerrapport på din Optimail 30 frankeringsmaskin

Vi får ibland samtal från kunder som vill ta ut en rapport över de register som finns i maskinen vid ett specifikt tillfälle. Detta kan användas för att hålla koll på förbrukning av porto under en specifik tidsperiod eller för att se den totala förbrukningen sedan senaste nollställning.

Registerrapport-frankeringsmaskin

Detta ska inte misstas för kontorapport som visar vilka kostnadsställen som förbrukat vilken mängd porto under en viss period.

Vi rekommenderar att man tar ut en registerrapport i början av varje månad (helst den 1:a för bästa möjliga mätning) för att se hur mycket som förbrukats i maskinen under föregående månad.

Anledningen till att detta kan vara bra att göra är att vi som leverantör inte har någon kontroll över er förbrukning, detta sker helt och hållet av varje enskild kund. Det vi kan göra är att lämna ut laddningshistorik över de nedladdningar som en kund har gjort till sin maskin. För att få tag på laddningshistoriken kan ni ringa oss på 010-484 3000 eller maila oss på info@francotyp.se.

Följ nedanstående guide eller ta en titt på videon längst ner för att lära er hur ni ska göra!

Divider

Hur du gör:

Steg 1

Tryck på knappen till vänster på maskinen som är märkt med tre mynt. Detta gör att ni kommer in i registret.
I registret ser ni Restbelopp (hur mycket ni har kvar att frankera för i er maskin), Förbrukat belopp (vad ni har frankerat för totalt eller sedan senaste nollställning), Kontrollsumma som visar att maskinen räknar rätt samt hur många brev som har frankerats totalt eller sedan senaste nollställning.

Knapp Optimail 30 frankeringsmaskin

Steg 2

Stopp in ett kuvert, en etikett eller ett dubbelvikt A4 i matningen för att skriva ut rapporten.

Steg 3

Gå nu tillbaka till startläge genom att tryck på knappen ”Back” en gång.

Divider

Nedanstående video visar hur du ska göra för att skriva ut en registerrapport på en Optimail 30:

Leave A Comment