Att man ofta vill spara tid är inte så konstigt, den är av begränsad upplaga och ska helst utnyttjas till fullo.

Precis som du har dina favoritkontakter på din smartphone så kan du ha dina favoritinställningar sparade på din frankeringsmaskin.

Detta sparar dig cirka 20 sekunder varje gång du vill byta frankeringsinställningar.

Det kanske inte låter som mycket, men om man ska frankera flera gånger per dag kan det bli tröttsamt att knappa sig igenom portoinställningarna varje gång. Så därför kommer såklart alla våra frankeringsmaskiner med möjligheten att lägga in snabbval för era vanligaste försändelsetyper!

Om vi skulle lista denna process för samtliga maskiner så skulle detta inlägg bli väldigt långt. Därför kommer vi idag att täcka den modell som vi oftast får frågor om snabbval för, MyMail MMI. Guider för de andra maskinerna kommer att komma det med i sinom tid!

Att spara ned snabbval på en MyMail kräver två steg, först behöver du ställa in försändelsetypen och sedan ska du sparar ned inställningen på en minnesplats.

Steg 1: Ställa in försändelsetypen

Det första du bör göra är att ställa in den försändelsetyp som du vill spara ner på en minnesplats. Du använder ”C” och ”E”-knapparna för att navigera fram och tillbaka i menyn. Ett exempel på en försändelseinställning kan vara: ”Inrikes 1:a-klassbrev”.

Steg 2: Spara ned inställningen

Efter att du gjort ditt val av försändelseinställning så ska du gå till minneshanteringen. Detta gör du genom att navigera så här: Meny > Konfiguration > Minne > Minne X (X = ditt val av minnesplatsnummer) > Lagra till minne.

För enkelhetens skull har vi även gjort en video som går igenom hela processen:

Du hittar även denna information i användarhandboken på sid 33.

By | 2016-10-26T15:47:32+00:00 juli 23rd, 2014|Blogg, Frankeringsmaskiner, MyMail, MyMail Service, Servicebloggen|0 Comments

Leave A Comment