/, Frankeringsmaskiner, MyMail, MyMail Service, Servicebloggen/Servicebloggen: Vad ska du göra om vågen på din MyMail inte väger?

På en MyMail frankeringsmaskin så är vågen en separat entitet ihopkopplad med frankeringsmaskinen med hjälpa v en kabel.Detta innebär att om man tappar maskinen eller ger den en ordentlig knuff så kan maskinen tappa kontakten med vågen, alternativ ge vågen ett felaktigt värde som visas som ”<0!”.

Nedanstående åtgärder kan lösa problem som att vågen inte väger, ingen vikt visas, vågen har låst sig på ett specifikt värde.

1. Nollställ vågen

Om vågen visar ”<0!” eller vägrar byta vikt så kan du lösa problemet genom att gå till: Meny > Vag > Nollstall vag. Maskinen gör då en tarering av vågen och värdet ”0 g” bör visas.

2. Byt försändelsetyp

Om vågen har fastnat på ett specifikt värde och det inte fungerar att nollställa vågen kan du prova att byta försändelsetyp till någon annat än vad som är aktivt för tillfället.

3. Avmontera vågen

Stäng av maskinen genom att gå till ”Log av” och sedan dra ut strömsladden ur maskinen. När maskinen är avstängd tar du tag med fingrarna på baksidan av vågen och drar emot dig, då kommer vågen att lossna. Dra ut den lilla kabeln som kopplar ihop frankeringsmaskinen och vågen och sätt sedan tillbaka den igen. Sedan sätter du tillbaka strömsladden och när maskinen startar bör vågen fungera igen.

Vågkontakt MyMail Frankeringsmaskin

Vågkontakt

Dessa tre lösningar löser tillsammans de flesta vågproblem du kan stöta på.

Om ingen av dessa åtgärder skulle fungera så skicka in en felanmälan till oss.

Om du fick till det och vågen nu fungerar så fira med en glass!

By | 2016-10-26T15:47:32+00:00 augusti 6th, 2014|Blogg, Frankeringsmaskiner, MyMail, MyMail Service, Servicebloggen|0 Comments

Leave A Comment