/, Frankeringsmaskiner, Optimail 30, Optimail 30 Service, Servicebloggen/Servicebloggen: Vi visar hur du ställer in snabbval på din Optimail 30

I nedanstående video så visar vi hur du ställer in snabbval på din Optimail 30 frankeringsmaskin.

Snabbval är värdefulla för att både spara tid och för att tillåta samtliga anställda att använda maskinen på enklaste möjliga vis!

Du hittar även textbaserade instruktioner på sidan 57-58 i användarmanualen.

Leave A Comment