Om mottagaren själv får välja

Varje år släpper PostNord en detaljerad rapport över hur svenskarna ser på fysisk och digital post och varje år är svaret detsamma: ”Vi vill välja själva!”.

Rapporten är passande nog benämnd ”Mottagarmakt 2017” och resultaten baseras på insamlade svar från ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen.

Vi ville titta lite närmare på rapporten och se hur svenskarna se på fysisk kontra digital kommunikation.

Fysisk post för förtroende – digital post för snabbhet

Några av de mest intressanta delarna i rapporten är svenskarnas åsikter kring vilken kanal som passar sig bäst för vilket syfte.

Det är föga förvånande att vi svenskar föredrar digital post när det gäller information som man snabbt vill ta del av, ska finnas tillgänglig och som man eventuellt vill skicka vidare. För detta syfte passar sig digital kommunikation som t. ex. E-post utmärkt.

Det som är spännande i rapporten är att fysisk post är överlägsen när det gäller att fånga mottagarens uppmärksamhet och engagemang. Fysisk post (som det vanliga brevet) anses vara det bästa sättet att kommunicera på när det kommer till att ge ett bra intryck, bygga förtroende och visa uppskattning.

Baserat på dessa resultat så kan man i generella drag säga att ett välformat reklambudskap har större chans att göra intryck på mottagaren i fysiskt format, medan det digitala formatet är att föredra om man snabbt vill skapa spridning av sitt innehåll.

Företagen har inte full koll

Kanske dras man med i hypen av att hela världen digitaliseras eller så kanske man satsar på kvantitet före kvalitet. Oavsett vilket så är det tydligt att svenska företag överlag inte har full koll på hur deras kunder (mottagare) faktiskt tänker kring fysisk och digital post.

För att ge några hårresande exempel så tror 20%  av svenska företag att uppmärksamhet skapas bäst genom sociala kanaler medan endast 2% av kunderna delar den uppfattningen.

När frågan ställdes ”Vilken kanal är bäst när kommunikationen ska leda till att mottagaren agerar?” så anser hela 53% av mottagarna att brevet är bäst lämpat för skapa uppmärksamhet. Motsvarande siffra hos företagen var 31%.

Den andra stora diskrepansen var skillnaden i åsikt gällande vilket format som fungerar bäst för att kunna spara information. Företagen anser till 57% av e-post är det självklara valet medan 53% av mottagarna tycker att brevet är smidigast att använda för detta syfte.

Det är lätt att omfamna det digitala i teorin då det är ett snabbare och i viss mån mer kostnadseffektivt sätt att sprida information på. Men frågan är om denna kvantitativa metod i nog inte kommer att slå tillbaka mot företagen, då den inte ligger i linje med mottagarnas vilja.

Lika som bär

En av de frågor där företag och mottagare var helt överens var ”Vilken kanal är bäst när kommunikationen ska förmedla känslig/privat information?”.

I detta fall så ansåg majoriteten av företag och mottagare att brevet var det absolut bästa alternativet. En spännande utveckling var att det visar sig att få företag ser potentialen i den digitala brevlådan, vilket var ett alternativ som hela 12% av mottagarna ansåg passade bra för känslig och privat information.

Rapporten ”Mottagarmakt 2017” levererar mycket intressant läsning för oss som arbetar med kommunikation och vi rekommenderar att alla tar sig 15 minuter att läsa igenom rapporten för att bilda sin egna uppfattning kring mottagarmakt.

By |2018-03-21T23:09:27+00:00mars 21st, 2018|Nyheter|0 Comments