MyMail Support2019-01-09T11:05:51+00:00

MyMail

 

Supportsida

För dig som har en MyMail frankeringsmaskin har vi fyllt denna sida med all information du behöver för att komma igång och sedan använda din frankeringsmaskin.

Använd snabblänkarna nedan för att snabbare komma till rätt sektion för ditt ärende.

 

Frankeringsmaskin MyMail

Kom igång

Innan du installerar din MyMail så behöver du se till att det finns pengar tillgängligt för nedladdning på ditt licenskonto. Om kontot är tomt så går det ej att slutföra installationen.

Du betalar in pengar genom att använda dig av Postnords bankgironummer samt ett OCR-nummer som är specifikt för just er frankeringsmaskin.

Postnords bankgironummer är: 5257-6220.

OCR-numret skickas ut av Postnord. Skulle ni av någon anledning inte ha mottagit detta så går det att leta upp sitt licensnummer via Postnords OCR-sökningstjänst.

Det tar vanligtvis 1 -3 arbetsdagar från att du har betalat in pengar tills dess att pengarna finns på ditt licenskonto.

Ett inbetalningskvitto skickas ut av Postnord när era pengar tagits emot.

Manualer & Filer

Vanliga frågor & svar

Förklaring:

Alla frankeringsmaskiner behöver kopplas upp mot sin leverantör med 90-dagarsintervall. Detta är ett krav från Postnord och går ej att undvika.

Ex:

Du laddar ned portopengar till din frankeringsmaskin den 1 januari 2017.
Du behöver koppla upp maskinen igen senast den 31 mars 2017.

Observera!

När texten ”Datumkrediten har gått ut” eller liknande variant visas på din frankeringsmaskin så behöver du inte ladda ner mer porto till din frankeringsmaskin. Dock behöver en uppkoppling göras och det enklaste sättet att göra detta är en portoladdning med laddningsbelopp 0 (noll) kronor.

Lösning:

 1. Tryck bort felkoden med knappen “C”.
 2. Koppla in den analoga telekabeln eller koppla in erat MailCredit-kit.
 3. Gå till Meny -> Ladda Porto -> Skriv in portvärde “0″ och ladda.
 4. När laddningsprocessen är klar har spärren släppt.

Förklaring:

Denna felkod visas i displayen när maskinen ej får kontakt med Francotyp Postalias servrar, vilket indikerar på att maskinen ej kan ringa ut på den linje som den är inkopplad på.

Lösning:

 1. Kontrollera att maskinen är inkopplad med den analoga telekabeln på en ren analog linje.
 2. Kontrollera att den analoga kabeln inte är seriekopplad, med andra ord ska endast frankeringsmaskinens kabel vara inkopplad på den linje maskinen ska ringa upp på.
 3. Kontrollera att telefonnumret till TDC i maskinen är korrekt: 08292617.
 4. Kontrollera att det angivna prefixet i maskinen stämmer överens med det prefix som används av telefonlinjen.
  Kontrollera att linjen som maskinen är inkopplad på fungerar.

Om alla ovanstående punkter har setts över och det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta oss via en serviceanmälan eller ring på: 010 – 484 30 00

Förklaring:

När detta problem uppstår så märker du det genom att vikten ej ändras när du lägger på ett brev på vågen eller genom att ingen vikt visas i displayen. Detta kan ske om någon till exempel stöter till maskinen eller om maskinen på annat sätt fått sig en törn.

Lösning:

 1. Logga av maskinen och dra sedan ur strömkabeln
 2. Lyft av vågdelen från maskinen och koppla bort kontakten från vågen.
 3. Sätt tillbaka kontakten och tryck tillbaka vågdelen
 4. Sätt i strömsladden
 5. Nu bör maskinen hitta vågen igen.

Förklaring:

För att kunna använda maskinen för frankering så behöver det finnas portopengar tillgänglig i maskinen. När du betalar in pengar så hamnar dessa pengar på ett konto som är knutet till ert kundnummer och licensnummer. För att sedan kunna nyttja pengarna så behöves dessa laddas ner till maskinen från kontot.

Lösning:

 1. Koppla in er analoga telekabel eller erat MailCredit-kit.
 2. Gå in på Meny > Ladda porto
 3. Fyll i det belopp ni vill ladda ned i rutan undertexten “Laddningsbelopp”
 4. Bekräfta beloppet med “E”-knappen
 5. Bekräfta utförandet med “E”-knappen
 6. När processen är färdig kommer texten “Skriv ut kvitto?” att visas på displayen. För att göra detta, tryck på “E”, annars tryck “C” för att ignorera kvitto och komma tillbaka till startläge.

Förklaring:

När vågen inte byter vikt i maskinen kan det bero på att vågen behöver nollställas eller att en vikt har sparats ned i det aktuella snabbvalet.

Lösning 1 (Nollställa vågen):

Gå till Meny > Vag > Nollstall vagen

Lösning 2 (Spara ned nytt snabbval utan vikt):

 1. Gå till Varde > Ställ in den försändelseinställning du vill spara ned. (Ex. Inrikes > 1:a-klassbrev > Företagscenter)
 2. Gå till Meny > Konfiguration > Minne > Välj det minne där du vill spara inställningen. (Ex. “Minne 0″) > Lagra till Minne
 3. Gå tillbaka till huvudmenyn
 4. Nu bör vågen byta vikt när detta snabbval är aktiverat

Förklaring:

När du ska skicka brev och paket så är det viktigt att du ställer inte din frankeringsmaskin på att välja rätt porto så att du inte betalar för mycket eller för lite för din utgående post.

Lösning:

 1. Gå in på ”Varde”
 2. Välj först rätt destination: ”Inrikes”, ”Inom Europa” eller ”Utom Europa” beroende på vart du ska skicka din post. Markera ditt val och tryck därefter på ”E”.
 3. Välj nu vilken typ av post du ska skicka, t. ex 1:a-klassbrev (A-post) eller Ekonomibrev (B-post) etc. Markera ditt val och tryck därefter på ”E”.
 4. Om du vill använda någon tilläggstjänst gå vidare med ”E”, tryck annars på knappen under siffertangent 7 (indikeras med en punkt och en pilsymbol.
 5. För att välja en tilläggstjänst så navigera till den tjänst du önskar och aktivera den med ”E”. Tryck sedan på knappen under siffertangent 7 (indikeras med en punkt och en pilsymbol).

Förklaring:

Om du upplever att trycket på dina frankeringar inte ser helt bra ut så kan det vara så att du behöver justera bläckpatronens tryckposition. Detta är inte svårt men det kräver flera steg samt avläsning av testtryck och då är det bra att ha den här guiden för att verkligen kunna följa med, punkt för punkt.

Anledningen till att trycket kan behöva justeras är att maskinen använder en bläckpatron för att skriva ut frankeringstrycket i två delar. Först överdelen och sedan underdelen. Om då till exempel överdelen är lite förskjuten så ser trycket lite konstigt ut. Detta kan uppstå om du till exempel byter bläckpatron till en ny. I det läget kommer du direkt efter bytet in i processen för att justera läget på patronen.

Följ nedanstående guide eller ta en titt på filmklippet längst ner.

Lösning:

 1. Navigera med hjälp av de svarta pilarna och E-knappen till Meny > Service > Justera patron.
 2. Först kommer du att behöva ett kuvert, en etikett eller ett dubbelvikt A4-papper. Detta stoppar du in maskinen så trycks ett testtryck upp åt dig.
 3. Displayen visar nu texten ”Basta mittlinje”. Den syftar då på de horisontella linjerna till vänster på testtrycket. Under varje siffra så finns tre små streck. Det du ska kolla är vilka tre små streck som bilder det mest horisontellt jämna strecket. I bildexemplet nedan är det siffra 2 som har det jämnaste horisontella strecket. Mata in den siffra som är bäst på ditt testtryck i frankeringsmaskinen och bekräfta med E.
 4. Frankeringsmaskin MyMail Bläckpatron 1
 5. Nu gör du precis som i Steg 3 men du tittar du på de vertikala strecken och matar in den siffra som är bäst och bekräftar med E.
 6. Du kommer nu att uppmanas att stoppa in ”det andra” kuvertet för att trycka ytterligare ett testtryck, vi rekommenderar att du vänder på pappret och matar in det.
 7. På de nya testtrycket kontrollerar du om cirkeln i mitten av testtrycket har en jämn kant. Om kanten är helt jämn så har du lyckats!

Om kanten fortfarande är lite ojämn så kan du gå igenom processen igen för att finjustera.

Förklaring:

Om trycket är dåligt så kan det bero på att maskinen behöver rengöring eller att patronen har börjat torka så att färg inte kommer ut ordentligt.

Lösning 1:

När trycket är dåligt kan man gör en patronrengöring via frankeringsmaskinen

 • Tryck ”Meny”
 • Tryck ”Service”
 • Tryck ”Rengor Patron”
 • Tryck knappen ”C” två gånger för att komma till hemmaläge

Lösning 2:

Manuell rengöring av patron

 • Gå längst ned i startmeny och välj ”Log av”
 • Öppna patronlocket och ta ut patronen
 • Ta ett fat och droppa ett par droppar vatten på fatet
 • Blöt munstycket på patronen i vattnet. Du bör se att färgflagor lossnar och flytar ut i vattnet
 • Torka av patronmunstycket så att patronen är helt torr
 • Du kan testa patronen genom att hålla hushållspapper i handen och ”dutta” med patronmnustycken mot pappret. Färgränder bör synas på pappret.
 • Sätt tillbaka patronen i maskinen (glöm ej att lås fast patronen med låsmekanismen)

Förklaring:

Det här felmeddelandet kan uppstå av olika anledningar som har med patronens funktionalitet att göra. Det kan vara allt från att mjukvaran i maskinen hakat upp sig till att det är något fel på patronens chip eller på chipläsaren i patronen.

Lösning:

 • Ta ut patronen samt sätt tillbaka den igen
 • Kommer meddelandet: ”Ny patron upptäckt” upp, tryck knappen ”C”
 • Hjälper inte detta, starta om maskinen genom att dra ut strömkabeln samt starta upp maskinen igen.
 • Kvarstår problemet, vänligen kontakta Francotyp support

Förklaring:

När du ska lägga in en reklamkliché i din MyMail så levereras denna på ett chipkort som sedan läses in i maskinen.

Lösning:

 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck ”Konfiguration”
 3. Tryck ”Ladda från kort”
 4. Välj ”Logo”
 5. Bekräfta att kortet sitter i med knappen ”E”
 6. Data laddas ner
 7. Ta ut kortet

Förklaring:

Du kan få problem med att vågen felkonfigureras om du till exempel lägger på två kuvert och sedan tar bort endast det ena. Detta stör mjukvaran och kan göra att vågen ej fungerar korrekt.

Lösning:

Steg 1: välj portotyp

 1. Om datum syns i displayen står maskinen i sitt sparläge. ”Tryck ”E” för att starta upp maskinen.
 1. Se till att ”Varde” är markerad och tryck ”E”
 1. Gör de val du vill ha på ditt snabbval t.ex:
 • ”Inrikes” tryck E
 • ”1:a Brev” tryck E
 • ”Storlek” tryck E
 • Service ”Skrymmande” tryck ”.^-knappen (under knapp 7)
 1. ”Inga tjänster valda” visas kortvarigt i displayen.
 1. Se till att det står ”0g” till höger om ”Minne” innan du går vidare till att spara snabbvalet.

OBS! om man vill spara ner med vikt, lägg då på försändelsen på vågen i detta skede.

Steg 2:För att spara ner snabbvalet utan vikt

 1. Markera ”Meny” och tryck ”E”
 1. Stega ner till ”Konfiguration” med hjälp av dom svarta piltangenterna och tryck ”E”
 1. Stega ner till ”Minne”, tryck ”E”
 1. Välj t.ex. ”Minne 1”, tryck ”E”
 1. Välj ”Lagra till minne”, tryck ”E”
 1. Därefter tryck ”.^”-knappen för att komma tillbaka till huvudmenyn.
 1. Upprepa från steg 2 för varje nytt snabbval
 1. Klart!