Optimail 30 Support2018-12-20T11:08:14+00:00

Optimail 30

Supportsida

För dig som har en Optimail 30 frankeringsmaskin har vi fyllt denna sida med all information du behöver för att komma igång och sedan använda din frankeringsmaskin.

Använd snabblänkarna nedan för att snabbare komma till rätt sektion för ditt ärende.

Kom igång

Innan du installerar din Optimail 30 så behöver du se till att det finns pengar tillgängligt för nedladdning på ditt licenskonto. Om kontot är tomt så går det ej att slutföra installationen.

Du betalar in pengar genom att använda dig av Postnords bankgironummer samt ett OCR-nummer som är specifikt för just er frankeringsmaskin.

Postnords bankgironummer är: 5257-6220.

OCR-numret skickas ut av Postnord. Skulle ni av någon anledning inte ha mottagit detta så går det att leta upp sitt licensnummer via Postnords OCR-sökningstjänst.

Det tar vanligtvis 1 -3 arbetsdagar från att du har betalat in pengar tills dess att pengarna finns på ditt licenskonto.

Ett inbetalningskvitto skickas ut av Postnord när era pengar tagits emot.

När du installerar din Optimail 30 så går du igenom 10 steg:

  • Uppackning
  • Kontroll av innehåll
  • Uppställning av maskin
  • Sätta in färgbandet
  • Montera vågtallriken
  • Sätta fast brevfångaren
  • Koppla in kablar
  • Genomföra auktorisering
  • Ladda ner porto

Installationen tar cirka 15 – 30 minuter beroende på hur du tänkte koppla upp din Optimail 30.

Alla dessa steg finns utförligt beskrivna och illustrerade i vår installationsguide (pdf), som du kan ladda ner här: [Ladda ner installationsguide]

Manualer & Filer

Vanliga frågor & svar

Alla frankeringsmaskiner behöver kopplas upp mot sin leverantör med 90-dagarsintervall. Detta är ett krav från Postnord och går ej att undvika.

Ex:

Du laddar ned portopengar till din frankeringsmaskin den 1 januari 2017.
Du behöver koppla upp maskinen igen senast den 31 mars 2017.

Observera!

När texten ”Datumkrediten har gått ut” eller liknande variant visas på din frankeringsmaskin så behöver du inte ladda ner mer porto till din frankeringsmaskin. Dock behöver en uppkoppling göras och det enklaste sättet att göra detta är en portoladdning med laddningsbelopp 0 (noll) kronor.

1. Tryck bort felkoden med knappen “Enter”
Se till att maskinen är uppkopplad, antingen via telekobel, eller till nätverket via er ”ULB-box” (AK Nord), eller via dator ”MailCredit”.
3. Tryck på “myntknappen” (tre mynt med valörerna 5, 20 och 50)
4. Tryck på “Teleporto”
5. Tryck på “Ändra”
6. Tryck på “0″
7. Tryck på “Ladda” samt bekräfta utförandet
Maskinen synkroniserar nu mot Francotyps server och spärren upphävs, ni har nu 90 nya dagar innan datumkrediten inträffar igen.
Laddar ni ner pengar till maskinen där emellan kopplar maskinen också upp sig mot Francotyps server och ni får nya 90 dagar.
8. När laddningsprocessen är genomförd trycker ni på “Vidare” så kommer spärren att ha släppts
9. Uppstår anslutningsproblem, vänligen kontrollera er anslutning eller se FAQ ”Uppkopplingsproblem”.

Se nedan hur du går till väga:

Ladda ner pengar till din Optimail 30 frankeringsmaskin gör du enkelt med ett par knapptryck.

Det första du måste göra är att se till att din maskin är inklopplad via en av följande uppkopplingslösningar:

 • Analog telekabel via ett analogt telefonjack (ej nätverkskabel eller nätverksuttag)
 • ULB-box (Extern modemdosa med texten ”AK-NORD” på)
 • MailCredit (PC-lösning)

Sedan följer du dessa steg:

 1. Tryck på knappen till vänster på maskinen som har 3 mynt på sig
 2. Tryck sedan på ”Teleporto” (knappen längst upp till höger)
 3. Om du vill ändra ditt laddningsbelopp, tryck på ”Ändra” och skriv in ditt nya belopp
 4. Tryck på ”Ladda
 5. Bekräfta genom att trycka på ”Ladda” igen
 6. Tryck på ”Vidare” när uppkopplingen avslutas

Du kan även se hur du gör i videon nedan:

För att se hur mycket pengar du har kvar att frankera för i din Optimail 30 så gör du följande:

 1. Tryck på knappen med 3 mynt till vänster på frankeringsmaskinen
 2. Läs beloppet under rubiken ”Restsumma (R1)
 3. Tryck på tillbaka för att komma till huvudskärmen igen

Du kan även se hur det går till i nedanstående video:

Om du skulle få problem med vågen så finns det en enkel funktion i frankeringsmaskinen där du kan återställa (tarera) vågens värde.

Gör så här:

 1. Tryck på ”Menu” till vänster på frankeringsmaskinen
 2. Välj ”Våg och portoberäkning”
 3. Tryck på ”Tarera”
 4. Tryck på knappen ”Back” två gånger för att återgå till startskärmen

Observera!

En vanlig anledning till att vågen visar ”<0!” eller inte tar en vikt är för att man har lagt på flera brev och sedan tagit bort endast ett par av breven. Detta gör att vågen protesterar.

Du kan även se en videoinstruktion för detta nedan:

Frankeringsmaskinen har behov av service, vänligen kontakta Francotyp för vidare information.

Frankeringsmaskinen har behov av reparation av matarenheten, vänligen kontakta Francotyp för vidare information.

Förklaring:

Detta meddelande visas i nedre delen av displayen när maskinen av någon anledning inte kan läsa av chipet på färgbandet.

Observera: Detta fel uppstår ofta vid köp av piratkopierade färgband. Kännetecken för piratkopierade färgband: FP-logotyp saknas på färgbandet, chipet är påklistrat (ofta snett) och hjulet som färgbandet är monterat på är svart.

Lösning:

 • Kontrollera att färgbandet ej är en piratkopia enligt ovanstående beskrivning
 • Ta ut färgkassetten ur maskinen, torka av chippet.
 • Stäng av och sätt på maskinen igen med strömbrytaren på vänster sida
 • Kvarstår felet, vänligen kontakta Francotyp för vidare information.

Förklaring:

Trycket är ofullständigt, svagt eller utsmetat.

Lösning:

 • Kan uppstå om kuvertet är ojämnt, testa på etikett alternativt tomt kuvert.
 • Hjälper ej ovan prova att byta färgkassett
 • Kvarstår felet, vänligen kontakta Francotyp för vidare information.

Förklaring:

För att kunna väga och frankera din post behöver du ställa in vilken typ av försändelse det är som ska skickas.

Lösning:

 1. Tryck på knappen till höger om texten ”Pro” längst upp till höger på maskinen
 2. Välj önskad destination (Inrikes eller Utrikes).
 3. Välj önskad brevtyp (1:a-klassbrev, Ekonomibrev etc)
 4. Tryck på knappen ”Back” för att frankera eller ”Tilläggstjänster” för att aktivera ev tilläggstjänster som REK och EDI.

Förklaring:

När du ska ladda ner pengar till din frankeringsmaskin kan du själv bestämma vilket belopp du vill ladda ned. Beloppet måste avrundas till närmsta 100-tal. Beloppet kan heller ej vara lägre än 100 SEK och måste vara lägre än det lägsta 100-tal som ni har betalat in till ert licenskonto.

Lösning:

 1. Tryck på knappen med tre små mynt uppe till vänster på frankeringsmaskinen.
 2. Tryck på knappen ”Teleporto” längst upp till höger.
 3. Tryck på knappen ”Ändra” för att få möjlighet att ändra till det belopp du vill ladda ner.
 4. Använd knappsatsen för att skriva in det belopp du önskar. För att ladda ner beloppet, klicka på ”Ladda”-knappen.

Förklaring:

Snabbval används för att du enkelt ska komma åt de vanligate försändelsetyperna. Som standard finns ett antal snabbval inlagda men beroende på ert behov kan dessa bytas ut.

Lösning:

 1. Om en klocka syns i displayen står maskinen i sitt sparläge. Tryck ”Enter” för att starta upp maskinen
 2. Tryck ”PRO” (längst upp till höger)
 3. Gör de val ni vill ha på ditt snabbval t.ex. ”Inrikes – 1:a klassbrev ”
 4. När alla val är gjorda tryck ”Back”
 5. Se till att det står ”Frankeringsklar” längst ner i fönstret innan ni går vidare till nästa punkt. I annat fall upprepa från punkt 2.
 6. Tryck ”Menu”
 7. Tryck på nedåtpilen på piltangenterna
 8. Välj ”Förvalta snabbval”
 9. Välj under vilken siffra ni vill placera ditt snabbval med hjälp av knapparna uppe till höger. För snabbval 5-8, tryck på nedåtpilen
 10. Tryck ”Ny”
 11. Tryck ”Spara”
 12. Tryck ”Back” 2 ggr
 13. För att lägga in fler snabbval, upprepa från punkt 2
 14. Tryck MEM för att komma in på era valda snabbval

Förklaring:

Detta meddelande visas i nedre delen av skärmen när portoinställingarna inte är fullständiga. Detta kan hända om till exempel inställningsprocessen för försändelsetyp avbryts innan hela processen genomförts.

Lösning:

 1. Tryck ”PRO” i displayen
 2. Välj ”Inrikes/Utrikes”
 3. Välj ”Förstaklass-brev” eller ”Ekonomi-brev”
 4. Tryck ”Back” för att spara inställningen

Förklaring:

När maskinen ska kopplas upp via det analoga nätet så kan det ibland krävas att ett prefix skrivs in i maskinens uppkopplingsinställning. Detta sker när er växel använder ett prefix (till exempel 0 eller 00) innan tonsignal uppstår.

Lösning:

 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck ”Modem/Telefonnummer”
 3. Tryck ”Inställning modemparameter”
 4. Tryck ”Vidare”
 5. Tryck ”Internt modem”
 6. Tryck ”Anknytning”
 7. Tryck ”Vidare”
 8. Tryck ”Vidare”
 9. Lägg in prefix (t.ex 00)
 10. Tryck ”Vidare”
 11. Tryck ”Spara”
 1. Meny
 2. Systeminställningar
 3. Varning restsumma