PostBase Qi1 Support2018-08-10T13:37:41+00:00

PostBase Qi1

Supportsida

För dig som har en PostBase Qi1 frankeringsmaskin har vi fyllt denna sida med all information du behöver för att komma igång och sedan använda din frankeringsmaskin.

Använd snabblänkarna nedan för att snabbare komma till rätt sektion för ditt ärende.

 

Frankeringsmaskin PostBase Mini

Kom igång

Innan du installerar din Optimail 30 så behöver du se till att det finns pengar tillgängligt för nedladdning på ditt licenskonto. Om kontot är tomt så går det ej att slutföra installationen.

Du betalar in pengar genom att använda dig av Postnords bankgironummer samt ett OCR-nummer som är specifikt för just er frankeringsmaskin.

Postnords bankgironummer är: 5257-6220.

OCR-numret skickas ut av Postnord. Skulle ni av någon anledning inte ha mottagit detta så går det att leta upp sitt licensnummer via Postnords OCR-sökningstjänst.

Det tar vanligtvis 1 -3 arbetsdagar från att du har betalat in pengar tills dess att pengarna finns på ditt licenskonto.

Ett inbetalningskvitto skickas ut av Postnord när era pengar tagits emot.

Vid installation av PostBase Qi1 behövs följande kontrolleras av er IT-Avdelning/Ansvarig:

 • Kontrollera att nätverket är ”upplåst” för maskinen
 • Att maskinen kan bli tilldelad en adress (DHCP) och att portarna 8080 samt 443 är öppna. Kontroll av brandväggar och/eller annan säkerhet i nätverket

Om man vill sätta en fast IP-adress, se till att följande uppgifter finns:

 • IP-adress
 • Subnätmask
 • Gateway
 • DNS 1 (går att använda Googles: 8.8.8.8)
 • DNS 2 (går att använda Googles: 8.8.4.4)
 • *Proxy: användare/lösenord *(om detta krävs)

Alternativt om en anslutning mot en IP adress skall tillåtas, 193.29.243.33

Manualer & Filer

Vanliga frågor & svar

Förklaring:

Alla frankeringsmaskiner behöver kopplas upp mot sin leverantör med 90-dagarsintervall. Detta är ett krav från Postnord och går ej att undvika.

Ex:

Du laddar ned portopengar till din frankeringsmaskin den 1 januari 2017.
Du behöver koppla upp maskinen igen senast den 31 mars 2017.

Observera!

När texten ”Datumkrediten har gått ut” eller liknande variant visas på din frankeringsmaskin så behöver du inte ladda ner mer porto till din frankeringsmaskin. Dock behöver en uppkoppling göras och det enklaste sättet att göra detta är en portoladdning med laddningsbelopp 0 (noll) kronor.

Lösning:

 1. Se till att maskinen är ansluten till ert nätverk
 2. Tryck ”Meny”
 3. Tryck ”Portoladdning”
 4. Skriv in ”0” som laddningsbelopp, om det redan står ”0”  som laddningsbelopp gå vidare till punkt 5
 5. Tryck ”Grön bock”
 6. Tryck ”Grön bock” ( skulle ni vilja avbryta laddningen trycker ni ”Rött kryss”)
 7. Maskinen synkroniserar nu mot Francotyps server och spärren upphävs
 8. Tryck ”grön bock”
 9. Tryck ”Pil tillbaka” (längst ner till höger på displayen) för att komma tillbaka till startskärmen

Uppstår anslutningsproblem,  vänligen kontrollera er anslutning och starta om maskinen. Ni kan också se vidare under rubrik ”Uppkopplingsproblem”.

Lösning:

 1. Se till att maskinen är uppkopplad mot ert nätverk.
 2. Stäng av samt starta upp maskinen, håll runda knappen intryckt i ca tre sekunder)
 3. Kvarstår felet, kontrollera nedan med er IT-Avdelning/Ansvarig.
 • Kontrollera att nätverket är ”upplåst” för maskinen. Att maskinen kan bli tilldelad en adress (DHCP) och att portarna 8080 samt 443 är öppna. Kontroll av brandväggar och/eller annan säkerhet i nätverket.
 • Om man vill sätta en fast IP-adress, se till att följande uppgifter finns:
  • IP-adress
  • Subnätmask
  • Gateway
  • DNS 1 (går att använda Googles: 8.8.8.8)
  • DNS 2 (går att använda Googles: 8.8.4.4)
  • *Proxy: användare/lösenord *(om detta krävs)

Alternativt om en anslutning mot en IP adress skall tillåtas, 193.29.243.130

Om problemet kvarstår, vänligen kontakt FP Support.

Se till att maskinen är uppkopplad mot ert nätverk.

 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck ”Portoladdning”
 3. Om ni vill ändra laddningsbelopp,  skriv in det nya beloppet
 4. Tryck ”Grön bock”
 5. Tryck ”Grön bock” ( skulle ni vilja avbryta laddningen trycker ni ”Rött kryss”)
 6. Maskinen/Systemet synkroniserarar
 7. Tryck ”grön bock”
 8. Tryck ”Pil tillbaka” (längst ner till höger på displayen) för att komma tillbaka till startskärmen

Uppstår anslutningsproblem,  vänligen kontrollera er anslutning och starta om maskinen. Ni kan också se vidare under rubrik ”Uppkopplingsproblem”.

När trycket är dåligt kan man gör en patronrengöring via frankeringsmaskinen

 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck ”Trycksystem”
 3. Tryck ”Rengöring”
 4. Tryck ”Grön bock”
 5. Tryck ”Pil tillbaka” 2 ggr (längst ner till höger på displayen) för att komma tillbaka till startskärmen

Blir inte trycket bättre gå igenom rengöringsprocessen en gång till, under punkt 3 väljer ni ”Intensivrengöring”  istället, maskinen gör nu en djupare rengöring. Om detta inte fungerar kan man prova att gör en manuell rengöring av patronen.

Om inget av ovanstående fungerar, vänligen kontakta FP Support.

Förklaring:

När du ska skicka brev och paket så är det viktigt att du ställer in din frankeringsmaskin på att välja rätt porto så att du inte betalar för mycket eller för lite för din utgående post.

Lösning:

 1. Tryck ”KR” längst upp till höger på displayen
 2. Välj önskad destination (inrikes, Utrikes eller Manuell om man vill sätta portopriset manuellt)
 3. Välj önskad brevtyp (1:a klassbrev, Ekonomibrev, Värde)
 4. Välj eventuell tilläggstjänst annars tryck ”Grön bock”
 5. Maskinen återgår till startläge med den tjänst ni valt
 6. Lägg brevet på vågen, maskinen visar nu gramvikt samt ställer in rätt porto automatiskt
 7. Frankera

Se under rubrik ”Hur laddar jag ner pengar till maskinen?”

Förklaring:

För de vanligaste försändelsetyperna du använder kan du spara ner som snabbval för att enkelt komma åt dessa när du ska frankera.

Lösning:

 • Tre Snabbval ligger förprogrammerade längst ner till vänster på displayen.
 • Vill man göra förändringar i snabbvalen gör man det via tilläggsprogrammet ”Navigator” som laddas ner via vår hemsida . Där finner ni även Användarhandboken

Förklaring:

När det tillgängliga portot kommer under en viss summa (1500 SEK som standard) så varnar maskinen för att ni behöver betala in och ladda ner mer pengar till maskinen. Beroende på er verksamhet och postmängd kan det vara fördelaktigt att ändra varningsnivån så att ni aldrig behöver vara utan pengar i er frankeringsmaskin.

Lösning:

 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck högra pilen 1 gång för att byta displaysida
 3. Tryck ”Automatisk portoladdning”
 4. ”Ändra” skall vara markerad
 5. Tryck ”Höger pil”
 6. Maskinen föreslår 1500:-, vill ni ändra skriv in egen önskad varningsnivå
 7. Tryck ”grön bock”
 8. Följande information skall stå: ”Automatisk nerladdning av porto är PÅ”
 9. Tryck ”Grön bock”
 10.  Tryck ”Blå pil” för att komma tillbaka till startskärmen
 1. Tryck ”Meny”
 2. Tryck ”Trycksystem”
 3. Tryck ”Patronbyte”
 4. Fäll upp luckan
 5. Ta ut den gamla patronen genom att trycka ner den gröna knappen
 6. Sätt i den nya patronen, se till så att den ”klickar till” så patronen hamnar i sitt rätta läge.
 7. Stäng luckan
 8. Färgpatronen kalibreras nu automatiskt
 9. För in ett kuvert/papper för att printa ut ett testtryck
 10. Är teststrecken/linjerna för siffrorna 5 rakast Horisontal samt Vertikal, tryck ”Grön bock”, annars välj den siffra där teststrecken/linjerna är rakast Horisontal samt Vertikal
 11. Tryck ”Blå pil” två gånger för att komma tillbaka till startskärmen