Ultimail Support2017-05-12T11:41:59+00:00

Ultimail

Supportsida

För dig som har en Ultimail frankeringsmaskin har vi fyllt denna sida med all information du behöver för att komma igång och sedan använda din frankeringsmaskin.

Använd snabblänkarna nedan för att snabbare komma till rätt sektion för ditt ärende.

 

Kom igång

Innan du installerar din Optimail 30 så behöver du se till att det finns pengar tillgängligt för nedladdning på ditt licenskonto. Om kontot är tomt så går det ej att slutföra installationen.

Du betalar in pengar genom att använda dig av Postnords bankgironummer samt ett OCR-nummer som är specifikt för just er frankeringsmaskin.

Postnords bankgironummer är: 5627-6220.

OCR-numret skickas ut av Postnord. Skulle ni av någon anledning inte ha mottagit detta så går det att leta upp sitt licensnummer via Postnords OCR-sökningstjänst.

Det tar vanligtvis 1 -3 arbetsdagar från att du har betalat in pengar tills dess att pengarna finns på ditt licenskonto.

Ett inbetalningskvitto skickas ut av Postnord när era pengar tagits emot.

När du installerar din Optimail 30 så går du igenom 10 steg:

  • Uppackning
  • Kontroll av innehåll
  • Uppställning av maskin
  • Sätta in färgbandet
  • Montera vågtallriken
  • Sätta fast brevfångaren
  • Koppla in kablar
  • Genomföra auktorisering
  • Ladda ner porto

Installationen tar cirka 15 – 30 minuter beroende på hur du tänkte koppla upp din Optimail 30.

Alla dessa steg finns utförligt beskrivna och illustrerade i vår installationsguide (pdf), som du kan ladda ner här: [Ladda ner installationsguide]

Manualer & Filer

Vanliga frågor & svar

Förklaring:

Alla frankeringsmaskiner behöver kopplas upp mot sin leverantör med 90-dagarsintervall. Detta är ett krav från Postnord och går ej att undvika.

Ex:

Du laddar ned portopengar till din frankeringsmaskin den 1 januari 2017.
Du behöver koppla upp maskinen igen senast den 31 mars 2017.

Observera!

När texten ”Datumkrediten har gått ut” eller liknande variant visas på din frankeringsmaskin så behöver du inte ladda ner mer porto till din frankeringsmaskin. Dock behöver en uppkoppling göras och det enklaste sättet att göra detta är en portoladdning med laddningsbelopp 0 (noll) kronor.

Lösning:

 1. Se till att maskinen är ansluten med den analoga telekabeln eller om ni har uppkoppling via dator koppla in ert MailCredit-kit
 2. Tryck ”Teleset”
 3. Tryck ”Ladda Teleset”
 4. Tryck på “0″
 5. Tryck ”Fortsätt”
 6. Tryck ”Ja”
 7. Om ”Fortsätt” kommer upp i displayen, tryck ”Fortsätt” inom 30 sekunder

Uppstår anslutningsproblem,  vänligen kontrollera er anslutning och starta om maskinen.

Förklaring:

Denna felkod visas i displayen när maskinen ej får kontakt med Francotyp-Postalias servrar, vilket indikerar på att maskinen ej kan ringa ut på den linje som den är inkopplad på.

Lösning:

 • Kontrollera att maskinen är inkopplad med den analoga telekabeln på en ren analog linje.
 • Kontrollera att den analoga kabeln inte är seriekopplad, med andra ord ska endast frankeringsmaskinens kabel vara inkopplad på den linje maskinen ska ringa upp på.
 • Kontrollera att telefonnumret till TDC i maskinen är korrekt: 08281720.
 • Kontrollera att det angivna prefixet i maskinen stämmer överens med det prefix som används av telefonlinjen.
 • Kontrollera att linjen som maskinen är inkopplad på fungerar.

Om alla ovanstående punkter har setts över och det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta oss via en serviceanmälan eller ring på: 010 – 484 30 00

Förklaring:

Maskinen har gått in i transportläge. Detta kan ske ibland efter en portoladdning, byte av patroner eller andra uppdateringar av systemet.

Lösning:

 1. Tryck ”Setup”
 2. Tryck ”Inställning läge”
 3. Tryck ”Frankera”

Förklaring:

När patronerna tar slut eller om de torkar på grund av att utgångsdatum passerat så behöver dessa bytas ut mot ett nytt patronpar. Båda patronerna bör bytas samtidigt.

Lösning:

 1. Tryck ”Setup”
 2. Tryck ”Systeminställningar”
 3. Tryck ”Byt Patron”
 4. Ta ut de gamla patronerna genom att trycka ner patronen och för dem till er
 5. Sätt i de nya patronerna (Viktigt att båda patronerna bytes samtidigt), se till så att de ”klickar till” så patronerna hamnar i sitt rätta läge.
 6. Stäng luckan
 7. Färgpatronerna kalibreras nu automatiskt
 8. Välj antingen ”Matare” eller ”Etikett” för att printa ut ett testtryck
 9. Är teststrecken/linjerna för siffrorna 5 rakast Horisontal samt Vertikal, tryck ”Färdig”, annars välj den siffra där teststrecken/linjerna är rakast Horisontal samt Vertikal.
 10. Tryck ”Tillbaka” två gånger för att komma tillbaka till startskärmen
Förklaring:

När maskinen inte kan koppla upp sig (för att t.ex ladda ner pengar till maskinen) så kan det bero på ett flertal orsaker.

De vanligaste anledningarna till att maskinen ej kan koppla upp sig är:

 • Maskinens analoga kabel är felaktigt inkopplad (i fel uttag eller ej inklopplad alls)
 • Det analoga uttaget maskinen är inkopplad på är avstängt
 • IP-växel har kopplats på
 • Fel telefonnummer är inlagt i maskinen

Lösning:

Ladda ner informationssidorna om uppkoppling

Förklaring:

Maskinen är förinställd på att ge en varningssignal när det resterande beloppet understiger 3000 SEK. Detta kan dock ändras för att passa er förbrukning bättre.

Lösning:

Ladda ner instruktioner för ändring av varningsnivå

Förklaring:

Om vågen inte fungerar korrekt kan det vara så att den behöver nollställas.

Lösning:

Ladda ner instruktioner för nollställning av vågen